Ale nan kontni prensipal la

Biznis ak travay endepandan

Ranpli yon fòm divilgasyon kontra

Fournisseurs yo oblije ranpli divilgasyon anvan yo antre nan yon kontra Vil la.

Divilgasyon sa yo obligatwa pou tout kontra pou opòtinite ki gen valè oswa pi wo pase papòt òf fòmèl la. Aktyèl papòt fòmèl òf la se $88,000.

Kòm nan, 1 jiyè 2023, plizyè nan fòm divilgasyon sa yo te konsolide nan yon fòm sèl. Nouvo fòm sa a ranplase Transparans anvan an nan fòm biznis, osi byen ke lòt divilgasyon.

Pou aprann plis sou nouvo nou an, pwosesis ki pi senp, gade pòs blog nou an sou chanjman sa yo pou fournisseurs.

Chak machann sèlman bezwen ranpli fòm divilgasyon an yon fwa chak ane fiskal - yon sèl fòm pral kouvri tout opòtinite yo bay nan ane fiskal sa a.

Depoze dat limit

Premye kontraktè yo dwe bay enfòmasyon sa a anvan kontra a ka konfòme, oswa aksepte pa tou de pati yo.

Divilgasyon obligatwa ou yo dwe egzat, konplè, epi depoze alè. Si ou pa fè sa, Vil la ka mete fen nan kontra a, sispann oswa ranvwaye kontraktè a, oswa pouswiv lòt penalite ak remèd, jan lalwa ka bay.

Ki jan yo pral itilize done sa a

Vil la pral itilize repons fòm ou yo pou verifye konfòmite kabinè avoka ou a avèk egzijans divilgasyon yo. Done yo pral tou agrégées ak lage nan yon rapò anyèl. Nou pa pral piblikman pataje done pou òganizasyon endividyèl oswa travayè yo.

Ki jan yo ranpli

1
Konpile enfòmasyon ki nesesè yo.

Ou pral bezwen antre nan sa ki annapre yo pou kabinè avoka ou:

 • Pwopriyetè oswa lidèchip démographie.
 • Anplwaye démographie ak salè.
 • Manm Komisyon Konsèy démographie ak salè (si sa aplikab).
 • Nenpòt sètifikasyon biznis defavorize fèm ou kenbe.
 • Objektif pou fanm ak minorite nan egzekitif ak tablo pozisyon.
 • Anvan eksperyans kontra Vil la.

Ou pral bezwen tou bay òganizasyon ou an:

 • Founisè politik divèsite.
 • Top twa founisè ki defavorize antrepriz biznis.
 • Divèsite, ekite, ak plan enklizyon pou mendèv ou, tablo, ak lidèchip.
 • Afidavit esklavaj, si ou te deja bay youn. Si ou pa gen, ou ka ranpli yon nouvo afidavit.

Byen revize tèm, definisyon, ak done obligatwa yo. Kolekte tout done yo ou pral bezwen anvan ou kòmanse.

2
Vizite sit entènèt divilgasyon kontra a epi ranpli fòm lan.

Log nan sit entènèt divilgasyon kontra a. Lè sa a, antre nan divilgasyon ou yo. Ou pral bezwen:

 • Enfòmasyon kontak ou.
 • Depatman Vil la founi dokiman yo kontra a.
 • Non manadjè konfòmite ou oswa achtè.

Ou ap bezwen tou bay done yo ou sanble pou kabinè avoka ou nan Etap 1.

Ou ka retounen nan sistèm lan si ou bezwen pran yon poz ak rezime pita.

3
Sove yon kopi divilgasyon ou yo.

Apre ou fin soumèt fòm ou an, ou pral kapab telechaje yon kopi pou dosye ou.

Mande yon aranjman

Si ou pa kapab depoze divilgasyon ki nesesè yo alè oswa ditou, ou ka mande yon aranjman. Komisyonè akizisyon an deside si l ap bay yon aranjman.

Pou mande yon aranjman, ou dwe voye yon demann alekri bay manadjè konfòmeman ou oswa achtè. Demann ou an dwe gen ladan rezon ou ap mande pou yon aranjman.

Tèm, definisyon, ak done obligatwa

Pwopriyetè oswa lidèchip démographie

Plis +

Anplwaye démographie

Plis +

Komisyon Konsèy manm démographie

Plis +

Salè

Plis +

Sètifikasyon biznis defavorize

Plis +

Anvan eksperyans kontra Vil la

Plis +
Top