Ale nan kontni prensipal la

Biznis ak travay endepandan

Jwenn sètifye kòm yon antite biznis lokal

Sèvis BECA

Depatman Akizisyon an ofri yon preferans òf pou sètifye Antite Biznis Lokal (LBE). LBEs yo kalifye pou yon pri redwi sou kèk kontra Vil la. Vil la sèvi ak òf la pi ba lè evalye soumisyonèr. Ou ka wè yon lis aktyèl la nan LBEs sou entènèt.

  • Pou akoz de kontra $1 milyon dola oswa mwens, gen yon rabè preferans 10 pou LBEs.
  • Pou akoz de kontra plis pase $1 milyon dola, gen yon rabè preferans 5% pou LBEs.

Ke yo te sètifye kòm yon machann LBE pa garanti ke tout akoz de kontra yo pral evalye ak preferans nan LBE. Se preferans LBE sèlman aplike nan akoz de kontra sele, pa kontra Sèvis Pwofesyonèl.

Kiyès

Yon konpayi dwe gen biwo santral li nan Philadelphia yo ka resevwa yon Sètifikasyon Antite Biznis Lokal.

Si biznis la pa biwo santral li nan Philadelphia, li dwe satisfè de nan egzijans sa yo epi yo bay dokiman sipò:

  • Plis pase 60% anplwaye a plen tan biznis yo ap viv nan Philadelphia. Anplwaye sa yo dwe lis Philadelphia kòm adrès yo sou Vil la nan Philadelphia Anyèl Rekonsilyasyon nan taks sou salè anplwayè.
  • Plis pase mwatye nan anplwaye a plen tan biznis 'travay nan vil la omwen 60% nan tan an.
  • Plis pase 75% nan resi brit biznis yo rapòte sou biznis yo ak resi revni taks (BIRT) soti nan Philadelphia.

Kondisyon

Aplikasyon

Yo nan lòd yo dwe sètifye kòm yon LBE, ou dwe soumèt Aplikasyon Sètifikasyon Antite Biznis Lokal la ak tout dokiman sipò.

Pèmi ak lisans

Pou jwenn sètifye kòm yon Antite Biznis Lokal (LBE), ou bezwen gen yon Lisans Aktivite Komèsyal ak tout lòt lisans ak pèmi obligatwa. Ou dwe gen lisans ak pèmi sa yo pou 18 mwa anvan ou aplike. Ou ka aplike pou yon Lisans Aktivite Komèsyal sou entènèt lè l sèvi avèk Eclipse.

Kenbe estati LBE

Si se konpayi ou bay yon kontra ki baze sou preferans nan LBE, konpayi an dwe kenbe sètifikasyon li yo nan tout tèm nan kontra.

Ki kote ak ki lè

Imèl

Imèl ranpli Aplikasyon Sètifikasyon LBE a lbecertification@phila.gov.

Faks

Ou kapab tou faks aplikasyon pou (215) 686-4749.

Kouman

1
Telechaje epi ranpli aplikasyon LBE a.

Faks oswa voye yon imèl ba aplikasyon an bay Depatman Akizisyon an.

2
Ou pral avize w sou estati ou nan lespas 10 jou ouvrab apre yo resevwa aplikasyon an.
3
Yon fwa sètifye, ou pral resevwa yon imèl ki avize w de estati sètifikasyon ou.

Pral adrès imel la sou aplikasyon w lan dwe itilize yo kominike avèk ou sou sètifikasyon ou. Ou pral resevwa yon lèt tou nan lapòs la, avize w de estati sètifikasyon ou.

4
Si aplikasyon w lan jije enkonplè, nou pral voye yon imèl oswa kontakte ou pou plis enfòmasyon.

egzijans Renouvèlman

Sètifikasyon LBE a valab pou senk ane. Sepandan, ou dwe soumèt yon Afidavi sou Kalifikasyon Kontinye chak ane pou kenbe sètifikasyon ou. Tout afidavi yo dwe pa 31 jiyè.

Depi afidavi a mande pou yon siyati notè ak sele, li ta dwe poste bay:

Atansyon: Joseph M. Barnes, Akizisyon Envantè Kontwòl Sipèvizè
Vil Philadelphia, Akizisyon Depatman
1401 John F. Kennedy Blvd., Sal 120 Philadelphia, PA 19102

Top