Ale nan kontni prensipal

Règleman ak fòm Antite Biznis Lokal

Biznis lokal yo ka jwenn preferans sou kontra Vil yo. Pou resevwa preferans, biznis yo dwe anrejistre kòm yon antite biznis lokal (LBE). Dokiman sa yo ka ede biznis yo vin sètifye kòm LBEs.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Aplikasyon sètifikasyon antite biznis lokal PDF Sèvi ak fòm fillable sa a pou aplike pou sètifikasyon antite biznis lokal yo. Jen 12, 2020
Antant Biznis Lokal Kontinye Kalifikasyon Afidavit PDF Moun ki vle kontinye sètifye kòm Biznis Lokal yo dwe siyen, notarye, epi ranpli afidavi sa a chak ane. septanm 6, 2019
Règleman lokal antite biznis ki gen rapò ak Preferences òf lokal PDF Règ sou òf sou yon kontra Vil kòm yon antite biznis lokal yo. septanm 6, 2019
Bill 160709, Règleman lokal Antite Biznis PDF Bill la nan Lwa ki kontwole antite biznis lokal yo nan relasyon ak yon kontra. septanm 6, 2019
Top