Ale nan kontni prensipal la

Biznis ak travay endepandan

Bid sou yon kontra Travo Piblik

Sèvis BECA

Kontra Travo Piblik gen ladan akoz de kontra pou konstriksyon, rekonstriksyon, amenajman, reparasyon, oswa amelyorasyon nan piblik:

 • Bilding.
 • Pwopriyete.
 • Lari.
 • Pon.
 • Otowout.
 • Egou.

Akoz de kontra Travo Piblik ki gen plis pase $34,000 dwe piblikman pibliye.

Kiyès

Se sèlman biznis ki anrejistre ak PhlContracts ka soumèt yon òf.

Vil la mande quotes soti nan fournisseurs ki sètifye kòm minorite, fanm, oswa biznis enfim-posede, oswa fournisseurs anrejistre kòm ti biznis yo. Si pa gen okenn fournisseurs sa yo ka bay quotes, quotes ka mande nan men lòt biznis yo.

Vil la tou bay ankourajman kontra pou anrejistre antite biznis lokal yo.

Kondisyon

Kalifikasyon machandè

Depatman Akizisyon chèk kalifikasyon yo nan soumisyonèr sou yon baz òf-pa-òf. Soumisyonè potansyèl yo dwe soumèt yon kesyonè ak deklarasyon finansye pou chak òf.

lis Bid gen ladan dat kesyonè akòz. Kesyonè yo jeneralman akòz 14 jou anvan òf la ouvè.

Soumisyonè yo diskalifye si yo:

 • Echèk yo soumèt yon kesyonè prekalifikasyon nan tan an espesifye.
 • Pa responsab.
 • Pa satisfè egzijans òf yo.

Soumisyonè diskalifye ka fè apèl nan lespas 24 èdtan apre yo fin resevwa yon avi diskalifikasyon. Avi diskalifikasyon yo enkli enstriksyon apèl yo.

Espesifikasyon òf

Envitasyon òf gen ladan espesifikasyon ki defini sijè ki abòde lan nan travay ke yo te achte. Ou dwe swiv espesifikasyon yo pou chak opòtinite òf.

Si yon machann kwè ke gen yon pwoblèm ak spesifikasyon la, yo ka kontakte depatman an anvan òf la ouvè. Ka òf la ap chanje nan repons.

Akoz de kontra Travo Piblik yo dwe akonpaye pa yon kosyon òf nan 10 pousan nan kantite lajan an brit nan òf la. Espesifikasyon Travo Piblik yo gen plis enfòmasyon sou sekirite ak obligasyon.

Ki kote ak ki lè

Ou ka fè rechèch pou envitasyon nouvo pou akoz de kontra sou Kontra Hub.

Pri

Pou soumèt yon òf reponn nan vil la nan Philadelphia, frè sa yo yo gen obligasyon:

Frè sa yo ka peye sou sant peman sou entènèt Vil la.

Kouman

1
Enskri pou yon kont ak PhlContracts.
2
Ranpli egzijans yo ki òf epi soumèt pa dat la fèmen òf.
3
Vil la pral revize tout akoz de kontra.

Vil la prim kontra machandè ki pi ba reponn ak responsab.

 • Soumisyonèr reponn soumèt akoz de kontra ki satisfè tout egzijans ak kritè ki nan lis nan òf la.
 • Responsab soumisyonèr kapab epi yo pral fè egzijans yo ki kontra.
4
Vil la pral bay kontra a.

Vil la pral konfòme kontra a, ofisyèlman trete li.

Fòm & enstriksyon

Top