Ale nan kontni prensipal la

Biznis ak travay endepandan

Enskri nan depo dirèk

Anvan ou kòmanse

Pou enskri sou sit entènèt la peman machann, ou pral bezwen enfòmasyon sou yon peman anvan soti nan Vil la.

Si ou ta renmen enskri nan depo dirèk anvan ou te resevwa premye peman ou, rele oswa voye yon imèl ba kontak depatman ou an.

Sèvis BECA

Machann yo ka enskri nan pwogram peman elektwonik depo dirèk Vil la. Ki enskri fournisseurs resevwa peman elektwonik dirèkteman nan kont labank yo. Nou ankouraje enskripsyon an, men li pa obligatwa.

Fournisseurs ka itilize sit entènèt peman machann Vil la pou jwenn aksè nan enfòmasyon sou peman yo.

Kiyès

Fournisseurs ak paran adoptif ka tou de itilize pwosesis sa a pou enskri pou depo dirèk. Fòm yo dwe ranpli pa moun nan ke yo te peye oswa yon ofisyèl konpayi otorize.

Kouman

Ou ka enskri pou depo dirèk nan sit entènèt la peman machann.

1
Download fòm nan.

Log nan sit entènèt la peman machann jwenn aksè nan depo a dirèk (ACH) enskripsyon ak fòm chanjman.

2
Ranpli fòm nan.

Depo dirèk (ACH) enskripsyon ak fòm chanjman an gen kat seksyon obligatwa. Ou pral bezwen gen ladan yo:

  • Kit sa a se yon nouvo enskripsyon, chanjman nan enskripsyon, oswa anilasyon enskripsyon an.
  • Enfòmasyon sou moun nan oswa konpayi ke yo te peye.
  • Enfòmasyon sou kont labank.
  • Siyen otorizasyon nan men moun ki posede kont labank la oswa yon ofisyèl konpayi otorize.
3
Soumèt fòm ou ranpli a.

Ou ka soumèt fòm siyen ou via imel pa voye li nan VoucherVerification@phila.gov.

Ou kapab tou poste fòm ou a:

Vil Philadelphia - Biwo Direktè Finans
1401 John F. Kennedy Blvd., Rm
1340 Philadelphia,
PA 19102
Travay Telefòn:
4
Yon fwa biwo a resevwa fòm ou ranpli, ou pral resevwa yon imèl.

Biwo a pral verifye enfòmasyon ou nan kat a sis semèn, Lè sa a, kòmanse depo dirèk.

Kontni ki gen rapò

Top