Ale nan kontni prensipal la

Biznis ak travay endepandan

Mande enfòmasyon sou yon chèk vil-bay

Biwo Trezorye Vil la ka bay èd ak kalite chèk sa yo:

 • chèk pewòl - estanda
 • Chèk pewòl - atik espesyal
 • Chèk pewòl - siplemantè
 • Machann chèk
 • Chèk Pansyon
 • Ranbousman chèk yo
 • Foster chèk paran
 • Chèk eleksyon elektè yo
 • Cherif èskro chèk
 • Kontra machandè chèk
 • Elektwonik ACH, depo dirèk

Pèdi, yo vòlè li, oswa chèk anile

Si ou bezwen ranplase yon chèk ki bay Vil la paske li domaje, pèdi, vòlè, oswa ki gen dat, rapòte li imedyatman nan Biwo Trezorye Vil la lè w rele (215) 686-2309. Ou ka mande tou yon kopi yon chèk anile lè w kontakte Biwo Trezorye Vil la.

Enfòmasyon pou kontakte pou lòt kalite chèk

Peman eleksyon yo

Biwo Komisyonè Vil la
(215) 686-3465

Foster/Adoptif peman sibvansyon

Depatman Sèvis Imen
(215) 683-6894

Pansyon peman depo dirèk

Komisyon Konsèy nan Pansyon
(215) 496-7416

Ranbousman chèk yo

Depatman Revni
(215) 686-6575 oswa (215) 686-6578

Top