Chuyển đến nội dung chính

Cây cối, công viên & môi trường

Báo cáo một cây bị đổ

Tổng quan về dịch vụ

Nếu một cái cây đổ trong một cơn bão và nó đang chặn một con đường, hoặc nó đã rơi trên một ngôi nhà, xe hơi hoặc tài sản khác, hãy gọi 911.

Một nhóm những người trồng cây từ Philadelphia Parks & Recreation đang được yêu cầu ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về cây. Họ sẽ ra ngoài để loại bỏ mối nguy hiểm và bất kỳ bộ phận nào của cây có nguy cơ ngay lập tức đối với an toàn công cộng.

Các bộ phận khác của cây không gây nguy hiểm ngay lập tức (chẳng hạn như thân cây và gốc cây) sẽ được loại bỏ sau đó, vì vậy đội ngũ của chúng tôi có thể tập trung vào các mối nguy hiểm an toàn khác xung quanh thành phố trong sự kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nếu cây bị rơi trên dây điện, hãy gọi đường dây khẩn cấp của PECO theo số (800) 84 1-4141.

Yêu cầu không khẩn cấp

Đối với các yêu cầu về cây không khẩn cấp, chẳng hạn như bảo dưỡng cây không chặn đường hoặc trên nhà, ô tô hoặc tài sản hoặc không bị rơi trên dây điện, hãy gửi yêu cầu với 311.

Lên trên