Chuyển đến nội dung chính

Cây cối, công viên & môi trường

Yêu cầu bảo dưỡng cây đường phố

Philadelphia Parks & Recreation cắt tỉa những cây trưởng thành trên đường phố và loại bỏ những cây chết và nguy hiểm trên đường phố khi cần thiết.

Chúng tôi cũng chăm sóc cây cối trong các công viên lân cận, trung tâm giải trí và sân chơi thuộc sở hữu của Thành phố Philadelphia. Chúng tôi không loại bỏ những cây sống, khỏe mạnh và chúng tôi không thể làm việc trên tài sản tư nhân.

Ai

Nếu bạn là chủ nhà, bạn có thể yêu cầu bảo trì cây xanh bên cạnh tài sản của mình.

Ở đâu và khi nào

Bạn có thể yêu cầu bảo dưỡng cây đường phố trực tuyến.

Làm thế nào

Những người muốn bảo dưỡng cây có thể điền vào biểu mẫu Yêu cầu Bảo dưỡng Cây Đường phố bên dưới.

Sau khi bạn đã điền vào mẫu yêu cầu của mình, ai đó sẽ liên hệ với bạn.

Chủ sở hữu bất động sản cũng có thể thuê một người trồng cây được chứng nhận để duy trì cây xanh đường phố của họ bằng chi phí của riêng họ. Các nhà thầu phải xin giấy phép làm việc trên cây từ văn phòng Quản lý Cây trên Phố Philadelphia Parks & Recreation theo số (215) 685-4362 hoặc (215) 685-4363.

Lên trên