Chuyển đến nội dung chính

Cây cối, công viên & môi trường

Báo cáo một cây chết

Philadelphia Parks & Recreation loại bỏ những cây chết và nguy hiểm trên đường phố khi cần thiết. Để báo cáo một cây chết, vui lòng điền vào biểu mẫu Yêu cầu Bảo dưỡng Cây Đường phố.

Sau khi bạn đã điền vào mẫu yêu cầu của mình, ai đó sẽ liên hệ với bạn.

Bạn cũng có thể thuê một người trồng cây được chứng nhận để duy trì cây xanh trên đường phố của mình. Các nhà thầu phải xin giấy phép làm việc trên cây từ văn phòng Quản lý Cây trên Phố Philadelphia Parks & Recreation bằng cách gọi (215) 685-4362 hoặc (215) 685-4363.

Đối với những cây bị đổ đã đổ, bạn không nên sử dụng dịch vụ này. Thay vào đó, bạn nên gọi 911. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang của chúng tôi về bão và cây đổ.

 

Đầu trang