Ale nan kontni prensipal la

Pye bwa, pak & anviwònman an

Rapòte yon pyebwa ki tonbe

Si yon pyebwa tonbe pandan yon tanpèt epi li bloke yon wout, oswa li te tonbe sou yon kay, machin oswa lòt pwopriyete, rele 911.

Yon ekipaj nan arborists soti nan Philadelphia Parks & Rekreyasyon se sou apèl pou reponn a ijans pyebwa, epi yo pral soti yo retire danje a ak nenpòt ki pati nan pye bwa a ki se yon risk imedya a sekirite piblik.

Lòt pati nan pye bwa a ki pa poze yon risk imedya (tankou Walson pyebwa ak koupe) yo pral retire pita, se konsa ekip nou yo ka konsantre sou lòt danje sekirite ozalantou vil la pandan evènman an move tan ekstrèm.

Si yon pyebwa te tonbe sou fil elektrik, tanpri rele liy ijans PECO a nan (800) 841-4141.

Pou demann pyebwa ki pa ijans, tankou lè yon pyebwa pa bloke yon wout oswa sou yon kay, machin, oswa pwopriyete, oswa lè li pa sou fil elektrik, soumèt yon demann nan Philly 311.

311 bay aksè dirèk nan enfòmasyon gouvènman City, sèvis, ak dènye sèvis an tan reyèl. Plizyè lang ki disponib. Rele 311 oswa tweet @philly311 pou yon repons rapid.

Top