Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Đăng ký nhận cảnh báo khẩn cấp

Điều quan trọng là phải có cách để nhận tin tức và liên lạc với những người khác trong trường hợp khẩn cấp. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) cung cấp các cảnh báo để thông báo cho bạn.

ReadyPhiladelphia

ReadyPhiladelphia là hệ thống cảnh báo khẩn cấp của khu vực. Có hai cách để đăng ký thông báo.

Nhắn tin ReadyPhila tới 888-777

Đăng ký nhận cảnh báo thời tiết khẩn cấp và khắc nghiệt bằng cách nhắn tin ReadyPhila đến 888-777. Các cảnh báo là miễn phí, nhưng nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn có thể tính phí cho tin nhắn văn bản.

Đăng ký và quản lý các tùy chọn của bạn trực tuyến

Bạn có thể đăng ký nhận thông báo trên trang web ReadyPhiladelphia. Ngoài cảnh báo thời tiết khẩn cấp và khắc nghiệt, bạn có thể đăng ký để nhận thông báo về:

  • Các vấn đề về quá cảnh.
  • Các sự kiện đặc biệt.
  • Còi báo động từ các nhà tù Philadelphia.

Bạn cũng có thể chọn cách bạn nhận được thông báo. Bạn có thể nhận thông báo thông qua:

Bạn có thể nhận được thông báo cho tối đa năm địa điểm cụ thể ở Philadelphia. Ví dụ: đăng ký để nhận thông báo về các trường hợp khẩn cấp gần nhà, nơi làm việc và địa chỉ trường học của bạn.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông báo bằng cách cập nhật thông tin tài khoản của mình.

Theo dõi OEM trên phương tiện truyền thông xã hội

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp đăng cảnh báo thời gian thực trên phương tiện truyền thông xã hội.

Để luôn cập nhật trong trường hợp khẩn cấp, hãy theo dõi chúng tôi trên:

Lên trên