Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng lại

Đối tác phi lợi nhuận

Để đủ điều kiện quản lý các dự án Xây dựng lại, các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Philadelphia phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Trong số các yêu cầu khác, họ phải chứng minh:

  • Thiết kế và xây dựng thành công các dự án, tổng trị giá ít nhất 1 triệu đô la.
  • Có kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng
  • Một cam kết về sự đa dạng và hòa nhập.

Các tổ chức phi lợi nhuận sau đây đã đủ điều kiện để quản lý các dự án Xây dựng lại. Xây dựng lại sẽ đủ điều kiện cho các tổ chức phi lợi nhuận bổ sung cứ sau một hoặc hai năm.

Đầu trang