Ale nan kontni prensipal

Rebati

Patnè san bi likratif

Pou vin kalifye nan jere pwojè Rebati, Philadelphia ki baze sou ONG dwe satisfè kritè espesifik. Pami lòt egzijans yo, yo dwe demontre:

  • Siksè konsepsyon ak konstriksyon nan pwojè, totalize omwen $1 milyon dola.
  • Eksperyans k ap travay ak kominote yo.
  • Yon angajman divèsite ak enklizyon.

ONG sa yo yo te kalifye nan jere pwojè Rebati. Rebati ap kalifye plis ONG chak youn oubyen de zan.

Top