Ale nan kontni prensipal

Rebati

Komite sipèvizyon Plan Posiblite Ekonomik (EOP)

Komite sipèvizyon Plan Posiblite Ekonomik (EOP) responsab pou kontwole efò divèsite Rebati a epi rekòmande ajisteman ak amelyorasyon.

Manm Komite

Steven Alexander, Iron Travayè Lokal 401

Judi Rhee Alloway, Imajine Lidèchip

Carol DeFries, Kolèj kominotè nan Philadelphia

Perri DiVirgilio, Biwo Majistra a nan Travay, Vil Philadelphia

Anthony Fullard, Milenè 3 Jesyon

Marla Hamilton, Philadelphia endistriyèl devlòpman Corporation

Hunter Angelique, asosyasyon nasyonal fanm nan konstriksyon

Nefertiri Sickout, Biwo Majistra a nan Divèsite ak Enklizyon, Vil Philadelphia

Donavan Lwès, Fondatè/Prezidan, Nwa Biznis Accelerator

Top