Ale nan kontni prensipal la

Rebati

Rebati anplwaye

Anplwaye Rebati a se yon pati nan Biwo Direktè Managing la nan Vil Philadelphia ak travay kole kole ak Philadelphia Pak ak Rekreyasyon ak Bibliyotèk la gratis nan Philadelphia.

Anplwaye nou

Angela Dixon, Direktè Adjwen, Design ak Konstriksyon

Aiisha Herring-Miller, Direktè Adjwen, Biznis Divès ak Devlopman Mendèv

Foster Hardiman, Direktè Adjwen, Finans ak Administrasyon

Katherine Cueva, Direktè Adjwen, Planifikasyon ak Angajman

Tiffany Y. Smith, Direktè, Devlopman Mendèv

Amanda Kolon-Smith, Direktè, Angajman Kominotè

Natalie C. Jackson, Direktè, Konfòmite Kontra ak Administrasyon

Lindajoy Jackson, Direktè, Operasyon

Luigi Sebastiani, Direktè, Konstriksyon

Michelle Shuman, Direktè, Design

Lajwa Huertas, Direktè, Kominikasyon

Casey Heilig, Direktè, Sibvansyon ak Aktivite pou Ranmase Lajan

Top