Chuyển đến nội dung chính

Cấm túi nhựa

Giảm chất thải nhựa sử dụng một lần và cải thiện chất lượng môi trường và sự sạch sẽ của thành phố chúng ta.

Giới thiệu

Lệnh cấm túi nhựa của Philadelphia cấm các cơ sở bán lẻ cung cấp túi nhựa và túi giấy sử dụng một lần không đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Người dân Philadelphia sử dụng khoảng một tỷ túi nhựa mỗi năm. Trừ khi được xử lý đúng cách, nhiều túi trong số này sẽ trở thành rác trên đường phố, đường thủy và hành lang thương mại của chúng ta. Lệnh cấm túi nhựa sẽ giúp giảm chất thải nhựa sử dụng một lần và cải thiện chất lượng môi trường và sự sạch sẽ của thành phố chúng ta.

Trong khi luật cấm túi nhựa được thông qua vào tháng 12 năm 2019, Thành phố đã trì hoãn việc thực hiện lệnh cấm do tác động của COVID-19 đối với cộng đồng doanh nghiệp — đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Xem dòng thời gian bên dưới để biết chi tiết.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh cấm túi nhựa bằng cách đọc các câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Bạn cũng có thể tải xuống tờ rơi và biển báo để in và đăng.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1515 Arch St. Tầng
13
Philadelphia, PA 19102
E-mail sustainability@phila.gov

Timeline

2021

July, 1 2021

Implementation begins.

July 31, 2021

Retail establishments are required to post clear and visible signage at all points of sale. These signs will tell customers that the establishment will no longer provide single-use plastic bags and non-recycled content paper bags as of the date the prohibition begins. You can download signs in multiple languages.

October 1, 2021

Prohibition of single-use plastic bags and non-recycled content paper bags begins.

2022

April 1, 2022

The City will fully enforce the ban.

See full timeline

Get updates

Sign up for the Office of Sustainability email list to receive news and resources.


Top