Chuyển đến nội dung chính

Cấm túi nhựa

Câu hỏi thường gặp

Lệnh cấm túi nhựa của Philadelphia cấm các doanh nghiệp bán lẻ cung cấp túi nhựa và túi giấy sử dụng một lần không đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Các câu hỏi

Tại sao cấm túi nhựa?

Thêm +

Điều này ảnh hưởng đến những doanh nghiệp nào?

Thêm +

Điều gì thực sự bị cấm?

Thêm +

Doanh nghiệp của tôi có thể cung cấp những loại túi nào?

Thêm +

Quy tắc 40% tái chế có áp dụng cho tất cả các túi giấy không?

Thêm +

Có bất kỳ miễn trừ nào không?

Thêm +

Các yêu cầu về biển báo là gì?

Thêm +

Tôi có phải loại bỏ kho túi nhựa hiện có của mình không?

Thêm +

Doanh nghiệp có thể tính phí khách hàng cho túi không?

Thêm +

Các khoản tiền phạt cho việc không tuân thủ là gì?

Thêm +

Làm thế nào tôi có thể báo cáo một doanh nghiệp không tuân thủ?

Thêm +

Sử dụng túi tái sử dụng trong đại dịch COVID-19 có an toàn không? Làm thế nào khách hàng có thể sử dụng chúng một cách an toàn?

Thêm +

Thành phố sẽ đánh giá hiệu quả của lệnh cấm như thế nào?

Thêm +
Lên trên