Chuyển đến nội dung chính

Biển báo cấm túi nhựa

Thành phố Philadelphia đã tạo ra các bảng hiệu cho các doanh nghiệp treo tại các điểm bán hàng để thông báo cho khách hàng về lệnh cấm túi nhựa và các yêu cầu của nó.

Các tài liệu thông báo chính thức có hai dấu hiệu trên mỗi trang. Bạn có thể in chúng trên giấy 8,5 “x11″ và cắt trang xuống giữa để tạo hai dấu hiệu riêng biệt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Dấu hiệu cấm túi nhựa - PDF tiếng Anh Một thông báo chính thức bằng tiếng Anh mà các doanh nghiệp có thể đăng để thông báo cho khách hàng về lệnh cấm túi nhựa. 26 Tháng Ba, 2021
Đầu trang