Chuyển đến nội dung chính

Cấm túi nhựa

Dòng thời gian cấm túi nhựa

2021

Tháng Bảy, 1 2021

Việc thực hiện bắt đầu.

Tháng Bảy 31, 2021

Các cơ sở bán lẻ được yêu cầu đăng biển báo rõ ràng và có thể nhìn thấy tại tất cả các điểm bán hàng. Những dấu hiệu này sẽ cho khách hàng biết rằng cơ sở sẽ không còn cung cấp túi nhựa sử dụng một lần và túi giấy không tái chế kể từ ngày lệnh cấm bắt đầu. Bạn có thể tải xuống các dấu hiệu bằng nhiều ngôn ngữ.

Tháng Mười 1, 2021

Việc cấm túi nhựa sử dụng một lần và túi giấy không tái chế bắt đầu.

2022

Tháng Tư 1, 2022

Thành phố sẽ thực thi đầy đủ lệnh cấm.

Đầu trang