Chuyển đến nội dung chính

COVID-19

Hướng dẫn du lịch

Những điều sau đây nhằm mục đích tóm tắt các quy tắc bằng ngôn ngữ đơn giản trong trường hợp khẩn cấp COVID-19 và không thay thế nhu cầu tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.


Khuyến nghị chung

 • Du lịch sẽ an toàn hơn nếu các cá nhân được tiêm chủng đầy đủ. Thực hiện theo các khuyến nghị du lịch của CDC.
 • COVID-19 vẫn gây nguy cơ cao cho những du khách chưa được tiêm chủng. Nếu quý vị không được chủng ngừa, CDC khuyên quý vị nên cân nhắc hoãn việc đi lại cho đến khi quý vị có thể tiêm chủng.
 • Tìm hiểu làm thế nào cư dân Philadelphia có thể tiêm chủng.

Du lịch quốc tế

 • Du lịch quốc tế gây thêm rủi ro cho du khách. Du khách được tiêm chủng đầy đủ vẫn có một số nguy cơ mắc và lây lan các biến thể COVID-19 mới. Làm theo tất cả hướng dẫn du lịch của CDC.
 • CDC yêu cầu xét nghiệm cho khách du lịch đến Hoa Kỳ Đọc thêm về các yêu cầu xét nghiệm.
 • Những cá nhân chưa được tiêm chủng đã phơi nhiễm với COVID-19 nên cách ly tại nhà trong 14 ngày và tuân theo hướng dẫn cách ly của CDC. Du khách có thể kết thúc thời gian cách ly sau:
  • Ngày 10 mà không cần kiểm tra, HOẶC
  • Ngày thứ 7 sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính (dựa trên phòng thí nghiệm hoặc nhanh chóng) sau ngày thứ 5.
 • Khách du lịch có triệu chứng phải tự cách ly ngay lập tức. Liên hệ với Sở Y tế theo số (215) 685-5488 hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để xác định xem bạn có nên tìm kiếm xét nghiệm COVID-19 hay không.

Xem thêm:

PA Department of Health thông tin du lịch

 


 • Nhắn tin COVIDPHL tới 888-777 để nhận thông tin cập nhật cho điện thoại của bạn.
 • Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho Bộ Y tế Công cộng theo số (215) 685-5488.
Đầu trang