Chuyển đến nội dung chính

COVID-19

Cập nhật

Rủi ro và khuyến nghị hiện tại

Rủi ro hiện tại: THẤP

Mọi người có thể chọn đeo mặt nạ bất cứ lúc nào. Mặt nạ có thể được yêu cầu ở những nơi khác bởi chính quyền địa phương hoặc tiểu bang.

CDC cung cấp các bản cập nhật dữ liệu hàng tuần và các bước phòng ngừa được khuyến nghị để giảm lây truyền COVID-19. Xem lại dữ liệu và khuyến nghị mới nhất cho Philadelphia.


Theo dõi dữ liệuHướng dẫn cách ly

Làm theo hướng dẫn mới nhất của CDC về thời gian cách ly nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc có các triệu chứng COVID-19 và chưa xét nghiệm. Quý vị cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn về những việc cần làm nếu quý vị đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

Hướng dẫn này áp dụng cho công chúng. Nó không áp dụng cho:

  • Nhân viên y tế.
  • Những người làm việc hoặc sống trong môi trường tụ tập.
  • Cơ sở giam giữ.

Lưu ý: Những người mắc COVID-19 có nhiều khả năng lây nhiễm nhất trong 5 ngày đầu tiên sau khi các triệu chứng bắt đầu hoặc sau khi xét nghiệm dương tính của họ. Những người rời khỏi cô lập sau 5 ngày nên hết sốt và cải thiện các triệu chứng. Họ phải đeo khẩu trang mọi lúc khi ở xung quanh người khác và phải ăn trong một không gian tách biệt với những người khác thêm 5 ngày.


Thông cáo báo chí, bài đăng trên blog và luồng trực tiếp

Truy cập kho lưu trữ của chúng tôi về thông cáo báo chí, bài đăng trên blog và luồng trực tiếp trên YouTubeFacebook.

Lên trên