Chuyển đến nội dung chính

COVID-19

Giới thiệu về vắc xin COVID-19

Ba loại vắc-xin hiện đang được sử dụng để ngăn ngừa COVID ở Hoa Kỳ. Đây là vắc-xin Pfizer-BioNTech, Moderna và Novavax.

Tiêm vắc xin COVID-19 của quý vị

Một loại vắc-xin thứ tư, được gọi là vắc-xin Johnson & Johnson, đã bị loại bỏ khỏi thị trường. Vắc xin cập nhật đang được phát triển vào mùa thu năm 2023.

Tìm hiểu thêm về vắc xin COVID-19:

Đầu trang