Ale nan kontni prensipal la

COVID-19

Vwayaj konsèy

Sa ki anba la a gen entansyon kòm yon rezime plenn-lang nan règ pandan ijans lan COVID-19 epi li pa ranplase bezwen an yo swiv tout lwa ak règleman federal, eta, ak lokal ki aplikab yo.


Rekòmandasyon jeneral

  • Vwayaj se pi an sekirite si moun yo konplètman pran vaksen an. Swiv rekòmandasyon vwayaj CDC yo.
  • COVID-19 toujou poze yon gwo risk pou vwayajè vaksinen. Si ou pa pran vaksen an, CDC rekòmande ou konsidere ranvwaye vwayaj jiskaske ou ka pran vaksen an.
  • Chèche konnen ki jan Philadelphia rezidan yo ka pran vaksen an.

Vwayaj entènasyonal

Gade tou:

PA Depatman Sante vwayaj enfòmasyon

 


  • Voye tèks COVIDPHL pou 888-777 pou resevwa dènye enfòmasyon nan telefòn ou.
  • Si ou gen kesyon, rele Depatman Sante Piblik nan nimewo (215) 685-5488.
Top