Chuyển đến nội dung chính

Thương mại bằng những con số

Commerce by the Numbers là một báo cáo hàng năm phản ánh công việc của Bộ Thương mại. Nó cho thấy cam kết của bộ trong việc giúp các doanh nghiệp lớn và nhỏ ra mắt và phát triển ở Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thương mại theo các con số 2023 PDF Báo cáo Thương mại theo các con số cho năm 2023 28 Tháng Ba, 2024
Thương mại theo số 2022 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers cho năm 2022 10 Tháng Tư, 2023
Thương mại theo số 2021 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers cho năm 2021 Tháng Tư 13, 2022
Thương mại theo số 2020 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers cho năm 2020 Tháng Năm 6, 2021
Thương mại theo số 2019 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers cho năm 2019 19 Tháng Năm, 2020
Thương mại theo số 2018 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers cho năm 2018 Tháng Tư 8, 2019
Thương mại theo số 2017 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers năm 2017 Tháng Sáu 26, 2018
Thương mại theo số 2016 PDF Báo cáo Commerce by the Numbers cho năm 2016 Tháng Sáu 26, 2018
Đầu trang