Chuyển đến nội dung chính

Các con đường để cải cách, chuyển đổi và hòa giải

Kinh tế

Chương trình cải cách kinh tế của Thành phố tập trung vào việc tăng cường đầu tư vào các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trong lịch sử và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Đánh giá ngân sách

Tăng đầu tư của Thành phố vào cộng đồng

Ngân sách năm tài chính 21 được Hội Đồng Thành Phố thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 đã khôi phục một số tài trợ cho Quỹ Ủy thác Nhà ở, sự phát triển lực lượng lao động, giáo dục người lớn, Quỹ Văn hóa, Bảo tàng Người Mỹ gốc Phi ở Philadelphia và Văn phòng Các vấn đề Nhập cư.


Giảm đầu tư của Thành phố vào Sở Cảnh sát

Trong ngân sách năm tài chính 21, ngân sách của Sở Cảnh sát Philadelphia đã giảm 33 triệu đô la và ngân sách của Sở Cứu hỏa đã giảm 5,8 triệu đô la so với mức đề xuất ban đầu của năm tài chính 21.


Xây dựng lại doanh nghiệp nhỏ và M/W/DSBE

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ

Đại dịch COVID-19 đã có những tác động khác nhau đến các doanh nghiệp nhỏ do M/W/DSBE sở hữu.

Cung cấp công bằng các khoản trợ cấp cứu trợ và vốn

Thành phố, cùng với nhiều đối tác của mình, đã cung cấp hỗ trợ cho hàng ngàn doanh nghiệp, như được liệt kê dưới đây:

Tháng Ba 2020

Thành phố và PIDC đã khởi động Quỹ Cứu trợ Doanh nghiệp Nhỏ Philadelphia COVID-19 vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, chỉ một tuần sau khi Thành phố hạn chế tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Chương trình được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở Philadelphia, giúp duy trì nghĩa vụ trả lương và duy trì các công việc bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của vi rút. Thành phố và PIDC cuối cùng đã phân phối tổng cộng 13,3 triệu đô la tài trợ và cho vay cho hơn 2.000 chủ doanh nghiệp. Hơn 66% các khoản tài trợ dành cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số.

Tháng Sáu 2020

Thông qua chương trình Khôi phục và Mở lại Philadelphia, Thành phố, hợp tác với The Merchants Fund, đã phân phối hơn 1.5 triệu đô la tài trợ cho 186 doanh nghiệp sau tình trạng bất ổn dân sự vào tháng 6 năm 2020. Hơn 90 phần trăm của tất cả các giải thưởng đã được trao cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số.

Tháng Bảy 2020

Thành phố đã công bố một sáng kiến Mở lại với Chăm sóc mới với North Broad Renaissance để giúp các doanh nghiệp địa phương trên các hành lang thương mại mở cửa trở lại an toàn khi các hạn chế đại dịch đầu tiên được dỡ bỏ từ từ. Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp và khôi phục niềm tin của người tiêu dùng bằng cách cho mọi người biết rằng các doanh nghiệp đang tuân theo các quy trình an toàn được khuyến nghị để giữ an toàn cho khách hàng.

Tháng Mười 2020

Thành phố đã khởi động Chương trình Hành lang sạch Philadelphia Chăm sóc Kinh doanh (PHL TCB), một sáng kiến phát triển kinh tế trị giá 7 triệu đô la nhằm mở rộng các nỗ lực làm sạch hành lang thương mại hiện có của Bộ Thương mại từ 49 hành lang thương mại lên 85 hành lang trên toàn thành phố. PHL TCB đầu tư vào con người và các doanh nghiệp nhỏ bằng cách tạo cơ hội việc làm cho cư dân và giữ cho các hành lang thương mại khu phố của Philadelphia sạch sẽ.

Tháng Mười Hai 2020

Thành phố Philadelphia đã cam kết tài trợ tổng cộng 37 triệu đô la cho Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) của Coronavirus để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch COVID-19. 37 triệu đô la này được chuyển đến chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ Toàn tiểu bang Pennsylvania cứu trợ COVID-19 của Khối thịnh vượng chung để hỗ trợ các doanh nghiệp Philadelphia không được tài trợ sau các vòng trước của chương trình.

Tháng 1 năm 2021

Thành phố và PIDC đã khởi động Chương trình Cứu trợ Nhà hàng và Phòng tập thể dục Philadelphia COVID-19, được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp trong số những người bị ảnh hưởng xấu nhất bởi các hạn chế liên quan đến đại dịch được ban hành vào tháng 11 năm 2020. Khoản tài trợ lên tới 15.000 đô la cho mỗi doanh nghiệp sẽ được trao cho hơn 900 doanh nghiệp.

Tháng Hai 2021

Thành phố, cùng với lực lượng lao động và các đối tác phát triển kinh tế Philadelphia Works và PIDC, đã công bố cam kết mới nhằm thúc đẩy các cơ hội phát triển lực lượng lao động công bằng và sắp xếp các nguồn lực để đưa người dân Philadelphia thoát khỏi đói nghèo, bao gồm khoản đầu tư 1 triệu đô la vào các giải pháp lực lượng lao động sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức về lực lượng lao động do đại dịch COVID-19 gây ra và trầm trọng hơn bởi sự bất công chủng tộc lâu dài.

Tháng Ba 2021

Thành phố và PIDC đã công bố một chương trình tài trợ mới trị giá 17 triệu đô la như một phần của Chương trình Phục hồi Ngành Khách sạn Pennsylvania COVID-19 (CHIRP) —một quỹ toàn tiểu bang trị giá 145 triệu đô la do Khối thịnh vượng chung Pennsylvania tạo ra để giảm bớt tổn thất doanh thu và trả chi phí hoạt động đủ điều kiện cho một số doanh nghiệp nhất định trong ngành khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề.

Tháng Tư 2021

Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng và Bộ Thương mại đã hợp tác với CDFI Vestedin và Entrepreneur Works tại địa phương để tạo ra Chương trình Tài trợ Cứu trợ Khẩn cấp Tiệm và Ti ệm hớt tóc (SABER). SABER là một quỹ trị giá 1 triệu đô la để hỗ trợ 200 doanh nghiệp trong ngành chăm sóc tóc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, tập trung vào những doanh nghiệp hoạt động trong mã zip Philadelphia có tỷ lệ nghèo cao nhất.

Cung cấp các nguồn lực và dịch vụ kinh tế cho doanh nghiệp

Văn phòng Dịch vụ Kinh doanh của Bộ Thương mại đã được gọi điện trong suốt đại dịch, nhận được hơn 10.000 cuộc gọi từ đường dây nóng dịch vụ kinh doanh về các hạn chế và nguồn tài chính liên quan đến COVID. Văn phòng Dịch vụ Doanh nghiệp có thể giúp các doanh nghiệp điều hướng các dịch vụ của Thành phố, hiểu các quy định, cũng như hỗ trợ các doanh nhân thông qua quá trình mở, vận hành và phát triển doanh nghiệp. Có thể liên hệ với họ bằng cách gọi 215-683-2100 hoặc gửi email business@phila.gov các phiên hỗ trợ ảo cũng sẵn cho các chủ doanh nghiệp

Thành phố cũng ra mắt một công cụ tài nguyên mới giúp kết nối các chủ doanh nghiệp và doanh nhân địa phương với các tổ chức cung cấp hướng dẫn về việc bắt đầu, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Trên Business Resource Finder, người dùng có thể tìm kiếm các dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp có sẵn cho các doanh nghiệp, bao gồm cơ hội tài trợ, hỗ trợ pháp lý, hội thảo và hơn thế nữa.


Xác định Workforce Solutions

1 triệu đô la Call For Ideas

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thành phố đã phát hành Lời kêu gọi Ý tưởng trị giá 1 triệu đô la, tìm kiếm những đổi mới về lực lượng lao động để giúp những người Philadelphia thất nghiệp và thiếu việc làm chuẩn bị và kết nối với sự nghiệp bền vững, có mức lương đủ sống. Các đề xuất phải xác định rõ ràng cách tài trợ sẽ được sử dụng để giải quyết những thách thức của lực lượng lao động do đại dịch COVID-19 gây ra và/hoặc làm trầm trọng thêm bởi những bất công chủng tộc lâu đời.


Kế hoạch phục hồi nền kinh tế công bằng & hòa nhập

Trả lời, Khởi động lại, Nạp tiền và Tưởng tượng lại

Thành phố đã phát hành kế hoạch Res ponse, Restart, Recharge và Reimagine Economy, trong đó phác thảo chiến lược và sáng kiến phục hồi kinh tế toàn diện của mình. Một phần, kế hoạch đưa ra ba dự án chính trong các công trình liên quan đến phục hồi toàn diện:

  1. Lực lượng Đặc nhiệm Phục hồi và Nạp tiền Khu vực, do Phòng Thương mại Greater Philadelphia phối hợp với Bộ Thương mại, PIDC và Bộ Phát triển Kinh tế và Cộng đồng Pennsylvania lãnh đạo.
  2. Đánh giá và Chiến lược Doanh nhân Công bằng, dẫn đầu bởi United Way of Greater Philadelphia và Nam New Jersey, Thành phố và PIDC đang làm việc đang hợp tác để đánh giá toàn diện về bối cảnh kinh doanh địa phương hiện có.
  3. Kế hoạch ứng phó và nạp tiền cho lực lượng lao động, do Thành phố và Philadelphia Works dẫn đầu nhằm xác định và thực hiện các chiến lược để giải quyết cuộc khủng hoảng thất nghiệp chưa từng có do đại dịch thúc đẩy.
Lên trên