Chuyển đến nội dung chính

Chương trình thí điểm Philacan

Cung cấp cho cư dân một cách khác để lưu trữ rác gia đình của họ.

Về

Nhiều cư dân không có không gian để lưu trữ rác gia đình giữa các lần nhặt rác hàng tuần. Đây thường là những hộ gia đình không có kho chứa bên ngoài, đường lái xe hoặc xử lý rác thải. Chương trình Philacan cung cấp một giải pháp.

Philacan cung cấp cho cư dân thêm sức chứa bằng cách cung cấp các lon thuộc sở hữu của Thành phố mà họ có thể lưu trữ trước nhà của họ.

Chương trình cũng giúp:

 • Giảm mảnh vụn và rác.
 • Giữ loài gặm nhấm tránh xa.
 • Làm cho khu phố của chúng tôi sạch sẽ và an toàn.

Kết nối

ĐịA Chỉ
Tòa nhà Dịch vụ Thành phố
1401 John F. Kennedy Blvd., Suite 730
Philadelphia, PA 19102
E-mail philacan@phila.gov

Trash can features

Philacan trash bins are sturdy units for household trash only — no recyclables. Their features include:

 • 35-gallon capacity
 • Wheels for ease of movement
 • Lids to prevent litter and rodents
 • Radio Frequency Identification Device (RFID) technology for tracking lost cans

Program participants can use the trash cans for free. However, the cans remain City property.

Program rules

Before you can get a Philacan, 75% of households on your block will need to approve your block's participation. Households can agree that their blocks should participate, even if they don't want to request their own Philacan.

Once you have a Philacan, you must:

 • Set the can out on your regular trash day.
 • Keep the can clean of markings and graffiti.
 • Secure the can to your property, if possible. The Department of Streets will not replace lost, stolen, or damaged cans.
 • Use trash bags.
 • Make sure trash doesn't spill out of the can.
 • Follow all trash rules and regulations.
 • Only use City-issued trash cans to store trash in front of your property.
 • Call (215) 686-5462 to let Streets know if:
  • Your can is missing.
  • You are moving. Each can is assigned to a specific address, so you won't be able to take the can with you.

You may be removed from the program if you violate the rules or regulations.

Request to participate

Do you want your block to participate in the Philacan pilot program? Let us know.

Related programs

Lên trên