Chuyển đến nội dung chính

Mpox (trước đây gọi là bệnh đậu khỉ)

Câu hỏi thêm frecuentes

Thông tin về mpox

¿Mpox là gì?

Thêm +

¿Cómo se ve y se siente?

Thêm +

¿Cómo puedes contraer mpox?

Thêm +

¿Quién puede contraer mpox?

Thêm +

¿Qué sucede cuando estás expuesto?

Thêm +

¿Dónde puedes nhận được nhiều thông tin hơn?

Thêm +

Hacerse la prueba

¿Qué debe hacer si tiene síntomas?

Thêm +

Mantenerse a salvo

¿Cómo puedes protegerte?

Thêm +

¿Qué debe hacer si cree que estuvo expuesto a mpox?

Thêm +

Vacunas

¿Qué pasa con la vacuna contra la viruela del simio?

Thêm +

¿Cuántas dosis de la vacuna contra mpox necesita?

Thêm +

¿Cómo puede vacunarse contra mpox như thế nào?

Thêm +
Đầu trang