Chuyển đến nội dung chính

Mpox (trước đây gọi là bệnh đậu khỉ)

Vắc xin

Sẵn có vắc xin

Vắc-xin cho bệnh thủy đậu được gọi là vắc-xin JYNNEOS. Nó có sẵn ở Philadelphia cho bất kỳ ai tin rằng họ có khả năng bị phơi nhiễm với bệnh thủy đậu.

Để tìm hiểu thêm về vắc-xin, hãy truy cập Câu hỏi thường gặp hoặc Những điều bạn cần biết về bệnh đậu từ Philly, Hãy tiếp tục yêu thương.

Để tìm hiểu thêm về số ca bệnh và phân phối vắc xin, hãy truy cập Dữ liệu.

Tiêm vắc-xin mpox


Lên trên