Chuyển đến nội dung chính

Mpox (trước đây gọi là bệnh đậu khỉ)

Dữ liệu

Trang này chứa dữ liệu về các trường hợp bệnh thủy đậu và phân phối vắc xin ở Philadelphia. Chúng tôi cập nhật dữ liệu hàng tháng.

Về dữ liệu trên trang này

Đặc điểm nhân khẩu học của các trường hợp mpox

Bộ Y tế thu thập dữ liệu về những cư dân đã xét nghiệm dương tính với bệnh thủy đậu và nghi ngờ mắc bệnh thủy đậu. Thông tin nhân khẩu học được thu thập trực tiếp từ bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Đặc điểm nhân khẩu học của người Philadelphia được tiêm vắc-xin chống bệnh thủy đậu

Bộ Y tế thu thập dữ liệu về những cư dân đã được tiêm vắc-xin chống bệnh thủy đậu. Dữ liệu tiêm chủng được thu thập theo Tiêu chuẩn chức năng của Hệ thống Thông tin Tiêm chủng (IIS). Các tiêu chuẩn này chỉ bao gồm nam, nữ và không xác định là giới tính bệnh nhân. Dữ liệu này được thu thập từ các phòng khám vắc xin của Bộ Y tế và các nhà cung cấp đối tác đã nhận vắc xin mpox từ Bộ Y tế.

Đầu trang