Ale nan kontni prensipal la

Mpox (Anvan li te ye tankou monkeypox)

Done

Paj sa a gen done sou ka mpox ak distribisyon vaksen nan Philadelphia. Nou mete ajou done yo chak mwa.

Sou done yo nan paj sa a

Karakteristik demografik nan ka mpox

Depatman Sante kolekte done sou rezidan ki te teste pozitif pou ortopoks epi yo sispèk ki gen mpox. Enfòmasyon demografik yo kolekte dirèkteman nan pasyan yo ak founisè swen sante yo.

Karakteristik demografik nan Philadelphians pran vaksen kont mpox

Depatman Sante kolekte done sou rezidan ki te pran vaksen kont mpox. Done vaksinasyon yo kolekte pou chak Estanda Fonksyonèl Sistèm Enfòmasyon Vaksinasyon (IIS). Estanda sa yo sèlman gen ladan gason, fi, ak enkoni kòm sèks pasyan yo. Done sa yo ranmase nan klinik vaksen Depatman Sante ak founisè patnè ki te resevwa vaksen mpox nan Depatman Sante.

Top