Chuyển đến nội dung chính

Làm sạch đường cơ khí

Quét đường phố và loại bỏ rác và mảnh vụn từ các khu phố Philadelphia.

Về

Chương trình Mechanical Street Cleaning hoạt động trên một số tuyến đường được chọn từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Vệ sinh đường phố cơ khí bao gồm:

  • Chổi cơ khí quét các mảnh vụn đường phố.
  • Nhân viên dọn dẹp một số tuyến đường bằng máy thổi ba lô và chổi cầm tay.
  • Cán bộ vệ sinh ban hành vi vi phạm mã vệ sinh liên quan đến xả rác và đổ rác.

Các chương trình:

  • Giảm xả rác.
  • Ngăn chặn rác và mảnh vụn xâm nhập vào hệ thống nước của chúng tôi.
  • Tập trung vào các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của thành phố.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy
Tầng 7
Philadelphia, PA 19102
E-mail MechanicalCleaning@phila.gov

Các chương trình liên quan

Lên trên