Chuyển đến nội dung chính

COVID-19

Hướng dẫn dịch vụ cá nhân (tiệm, thợ cắt tóc, spa, v.v.)

Sau đây là bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản về các quy tắc dành cho tiệm làm tóc và móng tay, thợ cắt tóc, nghệ thuật cơ thể, spa, nhà trị liệu mát-xa, trong trường hợp khẩn cấp COVID-19 và không thay thế nhu cầu tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.


Hướng dẫn dưới đây áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, địa điểm giải trí, văn hóa và giải trí không phục vụ đồ ăn và/hoặc đồ uống. Xem Nhà hàng và các địa điểm khác bán đồ ăn và/hoặc đồ uống để được hướng dẫn về quán cà phê hoặc nhà hàng trong cơ sở của bạn.

Hướng dẫn cho các tổ chức chọn chỉ tiêm chủng

Khi chọn trở thành một doanh nghiệp chỉ tiêm chủng:

  • Những người bảo trợ/khách chưa được tiêm chủng bao gồm cả trẻ em có thể vào cơ sở một thời gian ngắn (dưới 15 phút) để mua hàng hoặc sử dụng nhà vệ sinh và nên đeo mặt nạ mọi lúc khi ở trong nhà.

Bằng chứng tiêm chủng

Nếu cơ sở của bạn chỉ tiêm chủng, bạn phải yêu cầu khách hàng quen và nhân viên cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng:

  • Xác định các thủ tục kiểm tra tình trạng tiêm chủng.
  • Đọc thêm về các cách kiểm tra bằng chứng tiêm chủng (PDF).
  • Đảm bảo rằng nhân viên và khách hàng được hỏi về việc tiêm chủng một cách tôn trọng và phù hợp với luật và tiêu chuẩn quyền riêng tư hiện hành. Các doanh nghiệp và tổ chức phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc hiện hành của địa phương, tiểu bang, bộ lạc và lãnh thổ khi họ cân nhắc xem có xác nhận tình trạng tiêm chủng COVID-19 hay không.

Giao tiếp

  • Khi bạn đã quyết định cách bạn sẽ tuân thủ quy định về mặt nạ, hãy lập kế hoạch liên lạc trước với khách hàng quen và nhân viên để họ có thời gian chuẩn bị nhập/thường xuyên đến cơ sở của bạn. Xem áp phích của Bộ Y tế về các yêu cầu về mặt nạ và tiêm chủng.
  • Các cơ sở trong nhà cho phép khách hàng quen hoặc nhân viên chưa được tiêm chủng đầy đủ vào cơ sở vì bất kỳ lý do gì phải yêu cầu mọi người tại chỗ đeo khẩu trang.

  • Nhắn tin COVIDPHL tới 888-777 để nhận thông tin cập nhật cho điện thoại của bạn.
  • Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho Bộ Y tế Công cộng theo số (215) 685-5488.
Đầu trang