Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu giấy phép thương mại

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép thương mại cho các cá nhân, doanh nghiệp và thanh tra viên làm việc tại Philadelphia.

Bạn có thể đăng ký các giấy phép này trực tuyến hoặc mang đơn xin của bạn đến Trung tâm Giấy phép và Giấy phép trong Phòng khách MSB. Không gửi các ứng dụng qua thư.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin cấp phép nhà thầu PDF Sử dụng đơn xin giấy phép nhà thầu. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép Curb setter PDF Sử dụng ứng dụng này để xin giấy phép thiết lập lề đường. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép nhà thầu phá dỡ PDF Sử dụng đơn xin giấy phép nhà thầu phá dỡ. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép nhà thầu điện PDF Sử dụng đơn xin giấy phép nhà thầu điện hoặc giấy phép thanh tra điện. Tháng Mười Một 14, 2022
T ờ thông tin giấy phép cơ quan kiểm tra điện PDF Tờ thông tin này cung cấp chi tiết về các yêu cầu để có được giấy phép cơ quan kiểm tra điện. Tháng Mười Hai 1, 2020
Đơn xin cấp phép thanh tra điện PDF Sử dụng đơn xin giấy phép thanh tra điện. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép kỹ sư PDF Sử dụng đơn xin giấy phép kỹ sư này. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép nhà thầu khai quật PDF Sử dụng đơn xin giấy phép nhà thầu khai quật. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép Expediter PDF Sử dụng đơn xin giấy phép Expediters. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép thanh tra hệ thống báo cháy PDF Sử dụng ứng dụng này để xin giấy phép thanh tra báo cháy. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép nhà thầu hệ thống chữa cháy PDF Sử dụng đơn xin giấy phép nhà thầu hệ thống chữa cháy. Tháng Mười Một 14, 2022
Công nhân hệ thống chữa cháy hoặc đơn xin cấp phép học việc PDF Sử dụng ứng dụng này để xin giấy phép học việc hệ thống chữa cháy, giấy phép công nhân hệ thống dập lửa, giấy phép chuyên môn của công nhân dập lửa hoặc giấy phép hệ thống chữa cháy nhà bếp của công nhân dập lửa. Tháng Mười Một 14, 2022
T ờ thông tin đăng ký nhà thầu cải tạo nhà PDF Tờ thông tin này cung cấp các yêu cầu chi tiết để có được đăng ký nhà thầu cải tạo nhà. Tháng Mười Hai 1, 2020
Đơn xin cấp phép thanh tra tại nhà PDF Sử dụng đơn xin giấy phép thanh tra nhà. Tháng Mười Một 14, 2022
Đơn xin cấp phép hệ thống ống nước PDF Sử dụng ứng dụng này để xin giấy phép thợ sửa ống nước chính, giấy phép thợ sửa ống nước hành trình hoặc giấy phép thợ sửa ống nước học việc. Tháng Mười Một 14, 2022
Kỹ thuật viên hệ thống kim loại tấm hoặc đơn xin cấp phép học việc PDF Sử dụng đơn xin giấy phép kỹ thuật viên kim loại tấm và giấy phép học việc kim loại tấm. Tháng Mười Một 14, 2022
Lên trên