Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thường niên của Service Design Studio

Service Design Studio (SDS) xuất bản các báo cáo để giới thiệu công việc thiết kế dịch vụ toàn diện mà nhóm đang thực hiện tại Thành phố hàng năm.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo tóm tắt bốn năm PDF Một báo cáo nêu bật những thành tựu của Service Design Studio trong bốn năm. 21 Tháng Năm, 2024
Báo cáo năm thứ hai PDF Một báo cáo bao gồm những thành tựu hai năm của Service Design Studio. 14 Tháng Hai, 2024
Báo cáo năm thứ hai - phiên bản chỉ văn bản docx Một phiên bản chỉ có văn bản của báo cáo bao gồm những thành tựu hai năm của Service Design Studio. 14 Tháng Hai, 2024
Báo cáo năm một PDF Một báo cáo bao gồm những thành tựu trong năm một của Service Design Studio. 14 Tháng Hai, 2024
Báo cáo năm một - phiên bản chỉ văn bản docx Một phiên bản chỉ có văn bản của báo cáo bao gồm những thành tựu năm một của Service Design Studio. 14 Tháng Hai, 2024
Đầu trang