Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp Philadelphia

Vào tháng 5 năm 2020, Philadelphia bắt đầu cung cấp Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp (ERA) cho người thuê nhà và chủ nhà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Kể từ đó, Philadelphia đã cung cấp hơn 64 triệu đô la hỗ trợ cho hơn 14.000 hộ gia đình. Gần 45% chủ nhà nhận được thanh toán là chủ nhà nhỏ với năm căn hoặc ít hơn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp Philadelphia kể từ ngày 3-26-2021 PDF Vào tháng 5 năm 2020, Philadelphia bắt đầu cung cấp Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp (ERA) cho người thuê nhà và chủ nhà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 26 Tháng Ba, 2021
Đầu trang