Chuyển đến nội dung chính

Biểu phí — Sở Hồ sơ

Bạn có thể ghi lại tài liệu với Sở Hồ sơ. Biểu phí trên trang này mô tả chi phí ghi lại các loại tài liệu khác nhau.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Biểu phí — Tiếng Anh PDF 3 Tháng Mười Một, 2023
Biểu phí - PDF tiếng Tây Ban Nha 14 Tháng Mười Một, 2023
Biểu phí — Tiếng Trung giản thể PDF 14 Tháng Mười Một, 2023
Biểu phí — Tiếng Việt PDF 14 Tháng Mười Một, 2023
Biểu phí — PDF tiếng Nga 14 Tháng Mười Một, 2023
Biểu phí - PDF tiếng Pháp 14 Tháng Mười Một, 2023
Biểu phí — Tiếng Việt PDF 14 Tháng Mười Một, 2023
Lên trên