Chuyển đến nội dung chính

Pháp lệnh bạo lực gia đình hoặc tình dục

Sắc lệnh sau đây đã sửa đổi Mục 9-1103 của Bộ luật Philadelphia, có tiêu đề “Thực hành việc làm bất hợp pháp.” Nó cũng ban hành Chương 9-3200, quy định rằng một số nhân viên có thể nghỉ việc không lương để giải quyết bạo lực gia đình hoặc tình dục.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Pháp lệnh bạo lực gia đình hoặc tình dục PDF Tháng Tư 23, 2021
Đầu trang