Ale nan kontni prensipal la

Òdonans vyolans domestik oswa seksyèl

Òdonans sa a amande Seksyon 9-1103 nan Kòd la Philadelphia, ki gen tit “Pratik Travay ilegal.” Li te tou mete an vigè Chapit 9-3200, ki bay ke sèten anplwaye ka pran konje san peye nan travay nan adrès vyolans domestik oswa seksyèl.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Òdonans vyolans domestik oswa seksyèl PDF Avril 23, 2021
Top