Chuyển đến nội dung chính

Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp

Thành phố Philadelphia nhằm mục đích cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả cho các chủ doanh nghiệp. Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp phác thảo các nguyên tắc và quyền được hưởng đối với chủ doanh nghiệp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Anh PDF Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Anh. Tháng Mười 30, 2019
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Pháp PDF Tuyên ngôn Nhân quyền của Chủ doanh nghiệp bằng tiếng Pháp. Tháng Mười 30, 2019
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Ả Rập PDF Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Ả Rập. Tháng Mười 30, 2019
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Hàn PDF Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Hàn. Tháng Mười 30, 2019
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Tây Ban Nha PDF Tuyên ngôn Nhân quyền của Chủ doanh nghiệp bằng tiếng Tây Ban Nha. Tháng Mười 30, 2019
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Việt PDF Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Việt. Tháng Mười 30, 2019
Tuyên ngôn về quyền của chủ doanh nghiệp bằng tiếng Trung PDF Tuyên ngôn Nhân quyền của Chủ doanh nghiệp bằng tiếng Trung Quốc. Tháng Mười 30, 2019
Đầu trang