Chuyển đến nội dung chính

Thu thuế chuyển nhượng bất động sản 2019

Thành phố Philadelphia áp đặt Thuế chuyển nhượng bất động sản đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia. Các tài liệu này chứa dữ liệu về các bộ sưu tập của Thuế chuyển nhượng bất động sản vào năm 2019.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 4 năm 2019 PDF Bộ sưu tập quý thứ ba. 3 Tháng Ba, 2020
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 3 năm 2019 PDF Bộ sưu tập quý thứ ba. Tháng Mười Một 27, 2019
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 2 năm 2019 PDF Bộ sưu tập quý II. Tháng Bảy 29, 2019
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 1 năm 2019 PDF Bộ sưu tập quý đầu tiên. 29 Tháng Tư, 2019
Đầu trang