Chuyển đến nội dung chính

Thu thuế chuyển nhượng bất động sản 2014

Thành phố Philadelphia áp đặt Thuế chuyển nhượng bất động sản đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia. Những tài liệu này chứa dữ liệu về các bộ sưu tập của Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2014.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 4 năm 2014 PDF Bộ sưu tập quý IV. Tháng Mười Một 18, 2016
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 3 năm 2014 PDF Bộ sưu tập quý thứ ba. Tháng Mười Một 18, 2016
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 2 năm 2014 PDF Bộ sưu tập quý II. Tháng Mười Một 18, 2016
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 1 năm 2014 PDF Bộ sưu tập quý đầu tiên. Tháng Ba 14, 2018
Đầu trang