Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Giám đốc Tài chính

Đảm bảo Thành phố duy trì sự ổn định tài khóa lâu dài đồng thời giúp đạt được các mục tiêu chính sách dài hạn của chính quyền.

Văn phòng Giám đốc Tài chính

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Giám đốc Tài chính (Tài chính) chịu trách nhiệm giám sát các chức năng tài chính, kế toán và ngân sách của Thành phố, bao gồm:

  • Thiết lập các hướng dẫn chính sách tài khóa.
  • Giám sát các chương trình quản lý tài chính và ngân sách của Thành phố.
  • Ghi chép và hạch toán tất cả các hoạt động tài chính của Thành phố.

Tài chính quản lý các hoạt động biên chế và chức năng quản lý rủi ro của Thành phố, phát hành các báo cáo tài chính và giám sát các khoản chi và báo cáo về tất cả các khoản tài trợ. Tài chính cố gắng đảm bảo rằng Thành phố duy trì sự ổn định tài khóa dài hạn trong khi đáp ứng các mục tiêu chính sách của mình.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy
Phòng 1330
Philadelphia, PA 19102
Điện thoại: (215) 686-6141

Lãnh đạo

Rob Dubow
Giám đốc Tài chính
Thêm +
Đầu trang