Chuyển đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp

Trang này chứa câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về tính liêm chính và đạo đức trong chính quyền Thành phố.

Chuyển đến:

Quà tặng, tiền thưởng và danh dự

Nếu ai đó tặng tôi một món quà, bữa ăn hoặc lời mời, tôi có thể chấp nhận nó không?

Thêm +

Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó gửi vé buổi hòa nhạc đến văn phòng của tôi?

Thêm +

Nếu ai đó gửi hoa đến văn phòng của tôi thì sao?

Thêm +

Tôi đã được yêu cầu trình bày tại một hội nghị. Người tổ chức sự kiện đã đề nghị trả tiền cho việc tham dự và chi phí đi lại của tôi. Tôi phải làm gì?

Thêm +

Tôi có thể chấp nhận một lời khuyên cho công việc tốt của tôi không?

Thêm +

Tôi có thể chấp nhận một danh dự để phát biểu trong khả năng chính thức của mình không?

Thêm +

Xung đột lợi ích

Có vấn đề gì không nếu tôi hoặc một thành viên trong gia đình có lợi ích tài chính trong một quyết định mà tôi phải đưa ra tại nơi làm việc?

Thêm +

Tôi nên làm gì nếu tôi, với tư cách là nhân viên của Thành phố, có xung đột lợi ích?

Thêm +

Tôi có thể tham gia vào một cộng đồng hoặc tổ chức từ thiện với tư cách là một tình nguyện viên không được trả lương có vấn đề trước Thành phố không?

Thêm +

Ký kết hợp đồng

Tôi có thể nghe quảng cáo chiêu hàng từ một công ty hoặc người muốn bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho Thành phố không?

Thêm +

Bên ngoài và sau khi làm việc

Tôi có thể nhận được một công việc thứ hai ngoài việc làm của Thành phố không?

Thêm +

Tôi có thể nói chuyện với các công ty kinh doanh với Thành phố về việc làm trong tương lai không?

Thêm +

Có bất kỳ hạn chế nào đối với việc làm sau thành phố của tôi không?

Thêm +

Tiết lộ tài chính

Ai cần nộp các mẫu công bố tài chính hàng năm?

Thêm +

Tại sao tôi phải nộp các biểu mẫu tiết lộ tài chính hàng năm?

Thêm +

Tôi có thể xem các biểu mẫu tiết lộ tài chính do nhân viên và quan chức Thành phố gửi không?

Thêm +

Thông tin nhà cung cấp

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu về các cơ hội hợp đồng với Thành phố?

Thêm +

Tôi có thể giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty tôi cho Thành phố không?

Thêm +

Làm thế nào tôi có thể bày tỏ sự đánh giá cao đối với công việc của một nhân viên Thành phố?

Thêm +

Tôi có thể mời một quan chức quản trị đến một sự kiện mà công ty hoặc tổ chức của tôi đang tài trợ không?

Thêm +

Tôi nên làm gì nếu một quan chức hoặc nhân viên của Thành phố, một nhà thầu Thành phố hoặc người khác, đang đề nghị rằng tôi phải cung cấp một khoản đóng góp chính trị hoặc lợi ích khác (quà tặng, dịch vụ, tiền, v.v.) để kinh doanh hoặc nhận dịch vụ từ Thành phố?

Thêm +
Đầu trang