Ale nan kontni prensipal la

Biwo ofisye entegrite chèf

Kesyon yo poze souvan

Paj sa a gen repons a kesyon komen sou entegrite ak etik nan gouvènman vil la.

Ale nan:

Kado, gratis, ak onorè

Si yon moun ofri m 'yon kado, repa, oswa envitasyon, mwen ka aksepte li?

Plis +

E si yon moun voye tikè konsè nan biwo mwen an?

Plis +

E si yon moun voye flè nan biwo mwen an?

Plis +

Mwen te mande yo prezante nan yon konferans. Gen tout pouvwa a evènman yo te ofri pou peye pou prezans mwen ak depans vwayaj. Kisa pou mwen fè?

Plis +

Èske mwen ka aksepte yon tip pou bon travay mwen an?

Plis +

Èske mwen ka aksepte yon onoraryom pale nan kapasite ofisyèl mwen an?

Plis +

Konfli nan enterè

Èske se yon pwoblèm si swa mwen oswa yon manm fanmi gen yon enterè finansye nan yon desizyon ke mwen dwe fè nan travay?

Plis +

Kisa mwen ta dwe fè si mwen menm, kòm yon anplwaye Vil la, gen yon konfli enterè?

Plis +

Èske mwen ka patisipe nan yon òganizasyon kominotè oswa charitab kòm yon volontè ki poko peye ki gen yon pwoblèm anvan Vil la?

Plis +

Contractantes

Èske mwen ka koute yon anplasman nan men yon konpayi oswa yon moun ki vle vann yon pwodwi oswa sèvis nan vil la?

Plis +

Deyò ak pòs-travay

Èske mwen ka jwenn yon dezyèm travay andeyò travay Vil la?

Plis +

Èske mwen ka pale ak konpayi ki fè biznis ak Vil la sou posib travay nan lavni?

Plis +

Èske gen nenpòt restriksyon sou travay pòs-vil mwen an?

Plis +

Divilgasyon finansye

Ki moun ki bezwen ranpli fòm anyèl divilgasyon finansye?

Plis +

Poukisa mwen dwe ranpli fòm divilgasyon finansye chak ane?

Plis +

Èske mwen ka wè fòm divilgasyon finansye anplwaye ak ofisyèl Vil la soumèt?

Plis +

Enfòmasyon machann

Kouman mwen ka jwenn enfòmasyon sou kontra opòtinite ak Vil la?

Plis +

Èske mwen ka moute pwodwi konpayi mwen an oswa sèvis nan vil la?

Plis +

Kouman mwen ka eksprime apresyasyon pou travay yon anplwaye Vil la?

Plis +

Èske mwen ka envite yon ofisyèl administrasyon nan yon evènman ke konpayi mwen an oswa òganizasyon ap patwone?

Plis +

Kisa mwen ta dwe fè si yon ofisyèl Vil oswa anplwaye, yon kontraktè Vil, oswa yon lòt moun, sijere ke mwen dwe bay yon kontribisyon politik oswa lòt benefis (kado, sèvis, lajan, elatriye) pou fè biznis avèk oswa jwenn yon sèvis nan men Vil la?

Plis +
Top