Ale nan kontni prensipal la

Divilgasyon finansye

Ki jan yo ranpli ak revize deklarasyon ki gen enterè finansye pou anplwaye Vil yo ak ofisyèl yo.

Sou fòm divilgasyon finansye

Komisyon Konsèy la nan Etik kowòdone ranpli a nan de Deklarasyon ki nan enterè finansye. Sèten ofisye Vil yo ak anplwaye yo oblije ranpli youn oswa plis nan bagay sa yo:

Pou aprann plis, gade Kesyon yo mande anpil nou yo ak gid pou kiyès ki dwe depoze divilgasyon yo.


Ranpli fòm divilgasyon finansye

Ou ka prepare epi ranpli fòm ou yo sou entènèt lè l sèvi avèk sekirite Sistèm Divilgasyon Finansye a. Sistèm sa a pèmèt ou siyen fòm ou yo ak yon siyati elektwonik. Yon fwa ou soumèt deklarasyon ou (yo) sou entènèt, ou pa bezwen soumèt yon fòm papye.

Si ou pito soumèt fòm ou (yo) sou papye, ou ka itilize youn nan de metòd:

  1. Antre nan done yo lè l sèvi avèk sistèm nan sou entènèt, Lè sa a, enprime fòm nan (yo).
  2. Download ak ranpli vèsyon yo PDF nan fòm nan (yo).

Si ou chwazi pou depoze sou papye, ou dwe siyen epi depoze fòm papye ranpli a (yo) nan Depatman Albòm nan dat 5 p.m. nan dat 1ye me. Depatman Albòm sitiye nan:


Sal Hall vil 156
Philadelphia, PA 19107


Wè enfòmasyon divilgasyon finansye

Nenpòt moun ka fè rechèch pou deklarasyon ki nan enterè finansye lè l sèvi avèk Sistèm Divilgasyon Finansye a.


Top