Ale nan kontni prensipal la

Rapò anyèl

Komisyon Konsèy la nan Etik degaje yon rapò konbine anyèl ak fiskal chak ane fiskal. Ane fiskal la kouri 1 jiyè - 30 jen.

Anvan 2013, tablo a lage separe rapò anyèl ak fiskal, kouri sou ane kalandriye a. Rapò a 2013 kouvri Janvye 1, 2012 - Jen 30, 2013.

Top