Ale nan kontni prensipal

Istwa

Komisyon Konsèy la Philadelphia nan etik tras rasin li yo tounen nan 1962. An 1962, Konsèy Minisipal mete an vigè Kòd la Etik an repons a rekòmandasyon yo nan Rapò a Fordham.

Soti nan 1962 a 2004, tablo a volontè te gen pouvwa limite ak responsablite. Manm konsèy yo te konnen pwosesis lejislatif la nan fòme yon tablo endepandan ta pran tan. Kòm yo te sipòte pwosesis sa a, yo menm tou yo bati yon fondasyon pou yon pwogram etik gaya.

Majistra John F. Street rekonstitye Komisyon Konsèy la nan Etik ak lòd egzekitif 1-04 sou, 12 out 2004. Lòd egzekitif la te bay tablo a responsablite klè. Li te tou otorize tablo a anboche anplwaye yo ede tablo a pote soti nan devwa li yo.

Nan mwa septanm 2005, tablo a te lanse yon pwogram antrènman etik nan tout vil la. Pwogram sa a te asire ke ofisyèl Vil yo ak anplwaye yo te konprann règleman etik yo ki aplike nan kondwit yo. Pwogram nan te bay antrènman etik nan yon gwo majorite nan mendèv Vil la nan fen 2006.

Komisyon Konsèy la fasilite distribisyon an nan Kòd la Etik Philadelphia nan chak ofisyèl Vil ak anplwaye nan mwa Jiyè 2006. Yo rann opinyon konsiltatif bay moun k ap chèche konsèy sou règleman etik yo. Yo menm tou yo revize konduit ki te gen yon aparans nan enpropriyete.

Nan mwa me 2006, votè yo Philadelphia apwouve yon amannman nan Konstitisyon an ki otorize kreyasyon yon Komisyon Konsèy Etik ki fèk endepandan. Komisyon Konsèy la nouvo nan Etik te enstale sou Novanm 27, 2006. Travay la nan ankadreman anvan pèmèt pou yon tranzisyon san pwoblèm. Komisyon Konsèy aktyèl la:

  • Ofri antrènman etik pou tout anplwaye Vil la.
  • Ranfòse finans kanpay vil la, divilgasyon finansye, espresyon, ak lòt lwa entegrite piblik.
  • Rann konsèy.
  • Envestige plent.
  • Pwoblèm amann.
Top