Ale nan kontni prensipal

Biwo ofisye entegrite chèf

Resous

Aprann plis bagay sou etik ak entegrite nan Vil la lè ou vizite depatman ki gen rapò ak revize dokiman achiv nou yo.

Entèprete ak ranfòse règ etik Vil la se yon efò milti-ekip. Depatman sa yo pataje travay sa a. Ou ka jwenn plis enfòmasyon ak enfòmasyon pou kontakte nan sit entènèt chak depatman an.

Depatman Misyon
Komisyon Konsèy Etik Administre ak ranfòse tout dispozisyon Konstitisyon Règleman Kay konsènan etik, osi byen ke Kòd Etik Vil la.
Biwo Enspektè Jeneral la Envestige akizasyon sou fwod, koripsyon, ak movèz kondwit pa anplwaye Vil la ak moun ki fè biznis ak Vil la.
Depatman Lalwa Ofri konsèy legal ak sèvis nan depatman vil la, ajans, tablo ak komisyon, ak ofisyèl eli yo.
Depatman Akizisyon Sipèvize òf ak pwosesis ekzekisyon kontra pou founiti, ekipman, sèvis ki pa pwofesyonèl, travay piblik, konsesyon, ak pi bon kontra valè.
Kontra Lejislasyon Inite Sipèvize konfòmite avèk Chapit 17-1400 nan Kòd la Philadelphia.

Rapò ak achiv

Aprann plis bagay sou aktivite biwo nou an nan sa yo En, plan, rapò, ak materyèl atelye.

Top