Ale nan kontni prensipal la

Entegrite Travo

Règ ak règleman

Gen anpil règ ak règleman ki gouvène konpòtman an etik nan City of Philadelphia eli ofisye yo ak anplwaye yo. Gen kèk ki aplikab a ofisye yo ak anplwaye ki travay nan tout branch nan gouvènman an. Gen lòt ki aplikab sèlman nan Majistra a, anplwaye branch egzekitif, ak manm nan ankadreman ak komisyon ki rapòte dirèkteman bay Majistra a. Toujou lòt moun ka kreye pa, ak aplikab a, anplwaye nan yon depatman espesifik, biwo, oswa ajans.

Rezime sa yo ofri yon entwodiksyon tou kout sou règ yo etik enpòtan ak règleman yo. Lyen yo bay yo ki ap pèmèt yon revizyon apwofondi nan dispozisyon yo. Kesyon sou enpòtans yo nan sitiyasyon espesifik reyèl yo ta dwe dirije nan biwo ki apwopriye a.

Lwa sou Etik Ofisyèl Piblik ak Anplwaye Pennsylvania (“Lwa sou Etik Eta”)

Plis +

Philadelphia Kay Règleman Charter (“City Charter”) Atik 10

Plis +

Kòd Philadelphia, Pennsilvani: Vil Éthique kòd

Plis +

Kòd Philadelphia a: Kontra ki pa Compétitif òf; Asistans finansye

Chapit 17-1400 nan Kòd Vil la aplike pou sèvis pwofesyonèl kontraktè, benefisyè asistans finansye, oswa kontraktè direktè lekòl oswa soutretan pou pi bon kontra valè, ak eksepsyon limite.

Li te ye tankou “Peye yo jwe” Lwa Vil la, lwa sa a amelyore entegrite ak transparans nan pwosesis kontra Vil la pa elimine favoritism reyèl la ak konnen nan prim yo nan kontra sèvis pwofesyonèl City a ak asistans finansye. Mande pou restriksyon sou kalifikasyon, règ atribisyon, ak egzijans divilgasyon obligatwa.


Lòd Egzekitif Majistra a

Plis +
Top