Ale nan kontni prensipal

Entegrite Travo

Anplwaye

Eta Pennsilvani ak vil Philadelphia gen yon kantite règleman ki gouvène kondwit ofisye vil Philadelphia yo ak anplwaye yo. Sit sa a esplike pwoblèm ki gen rapò ak etik ou ka fè fas a ak lyen ki mennen nan resous ki enpòtan.

Kòd Etik Filadèlfi a—ki gen dispozisyon ki nan Konstitisyon Règ Kay Philadelphia ak Kòd Filadèlfi a—aplike pou tout anplwaye ki travay pou gouvènman Philadelphia, ki gen ladan Branch Egzekitif la, Branch Lejislatif (Konsèy Minisipal), ak biwo Pwokirè Distri a, Kontwolè Vil la, Cherif, ak Komisyonè Vil yo. Lòd Egzekitif aplike sèlman nan anplwaye ki travay pou Majistra a nan Philadelphia. Anplwaye vil yo ka sijè a restriksyon etik tou nan Lwa sou Etik Ofisyèl Piblik ak Anplwaye Eta Pennsylvania a ak pwòp depatman yo.

Lwa etik sa yo ka konplèks epi, pafwa, difisil pou konprann. Si w gen nenpòt kesyon, kòmantè, oswa enkyetid sou pwoblèm sa yo, tanpri kontakte Biwo Ofisye Entegrite Chèf la. Biwo nou an ka bay konsèy enfòmèl, kowòdone fòmasyon pou edike ak enfòme mendèv Vil la, epi, kote sa apwopriye, refere ou bay lòt biwo yo.

Top